Accessibility scan

De accessibility oftewel online toegankelijkheid wordt steeds belangrijker voor organisaties in Nederland. Zeker met het oog op de invoering van de European Accessibility Act in 2025. 

Deze nieuwe wetgeving stelt bedrijven namelijk verplicht hun site toegankelijk te maken voor iedereen, waaronder in het bijzonder personen met een beperking. Om de site van jouw organisatie aan deze wetgeving te laten voldoen zal deze aan de WCAG richtlijnen moeten voldoen. 

De accessibility scan van Carthago helpt bedrijven om de huidige online toegankelijkheid in kaart te brengen. In deze rapportage beschrijven we de huidige knelpunten en formuleren we een actielijst hoe deze zijn op te lossen.

Wat is een accessibility scan?

Deze  scan is een situatie schets van een website, app of andere online omgeving van een bedrijf. Tijdens deze scan kijkt een accessibility expert van Carthago naar de huidige mate van toegankelijkheid van deze omgeving. 

Vervolgens noteert de tester alle bevindingen en stelt hij of zij een actielijst op waarop de oplossingen voor deze bevindingen worden geformuleerd.

Waarom is het belangrijk?

Deze scan is belangrijk omdat je als bedrijf niemand wilt buitensluiten. De doelgroep waarop de mate van online toegankelijkheid impact heeft is namelijk vaak veel groter dan men denkt. Zo vallen mensen met kleurenblindheid bijvoorbeeld ook binnen deze doelgroep. 

Ook zullen bedrijven per 2025 verplicht zijn om deze toegankelijkheid te waarborgen. 

Accessibility Scan door Carthago

Wanneer een bedrijf begint met het verbeteren van de online toegankelijkheid kan dit best even zoeken zijn. We zijn immers niet allemaal expert op het gebied van accessibility en er zijn veel zaken om rekening mee te houden. 

Hier biedt Carthago uitkomst! Doordat wij regelmatig bedrijven helpen rondom dit thema weten wij als geen ander waar we naar moeten zoeken, en hoe we het moeten oplossen!

De security scan in 4 stappen:

Voorbereiding

In kaart brengen van te scannen systeem.

security scan

Uitvoeren scan

De daadwerkelijke scan uitvoeren

UX Expert review

Rapporteren

Bevindingen van scan verwerken in rapportage.

Oplevering

Oplevering en presentatie van de rapportage.

Accessibility scan voor jouw bedrijf?

Een accessibility scan de oplossing voor jouw online toegankelijkheid? Kom erachter tijdens een vrijblijvend adviesgesprek!

Werkzaamheden tijdens een scan

De werkzaamheden die tijdens een scan worden uitgevoegd bestaan tussen een mix van geautomatiseerde tests en handwerk. Aan de hand van geautomatiseerde tests krijgt de tester een beeld van waar de grootste knelpunten zitten in de huidige situatie. 

Vervolgens zal de tester hier verder op in gaan en alle huidige fouten opsporen. 

Werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens een accessibility scan

Standaard checks

Denk hierbij aan checks met bestaande tools. Hier kijkt de tester bijvoorbeeld of de kleurcontrasten die gebruikt worden ook duidelijk zijn voor mensen met kleurenblindheid.

Simulatie

Hier simuleert de tester hoe het is om door een omgeving te navigeren, bijvoorbeeld zonder het gebruik van de muis. 

Interpretatie

Tijdens de interpretatie fase gaat de tester met zijn kennis rondom accessibility naar de applicatie kijken, op zoek naar dingen die automatische tooling niet kan opsporen.

Bevindingen rapporteren

De tester zal alle bevindingen die gedaan worden in de huidige omgeving uitgebreid rapporteren.

Opstellen actiepunten

Aan de hand van de bevindingen worden actiepunten opgesteld die nodig zijn om een betere online toegankelijkheid te realiseren.

Wil je met ons de uitdaging aangaan?

De online toegankelijk van jouw organisatie verbeteren?

Op zoek naar een partner in online toegankelijkheid die jou kan helpen met het in kaart brengen en naar een hoger niveau brengen van de toegankelijkheid van jouw bedrijf? Dan helpt Carthago ICT je graag verder!