Architectuur

Architectuur is voor Carthago ICT een belangrijk hulpmiddel om bedrijfsvraagstukken in kaart te brengen en te vertalen naar adequate bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening, passend in de bestaande bedrijfscontext en toekomstgericht.

Onze diensten

Wat is software architectuur?

Software architectuur wordt mede door zijn benaming vaak vergeleken met de bouwtekening van een huis of bijvoorbeeld de fundering. Niet gek, want het is precies deze rol die een goede architectuur vervult binnen de software.

  • Het beschrijft de opbouw van de software
  • De verbindingen tussen de onderdelen / systemen
  • En wat de gebruikte technieken zijn
 

Het startpunt voor de architectuur zijn de bedrijfsdoelstellingen, missie en visie, de uitdagingen voor de toekomst en de daaruit afgeleide strategische thema’s op het gebied van dienstverlening aan klanten, digitalisering, bedrijfsprocessen en organisatie, applicaties voor klant-, proces- en medewerkersondersteuning of noodzakelijke technische veranderingen. Uiteraard vereist dat een goede afbakening van het beschouwingsgebied en de ambitie om focus op de veranderingen te krijgen.

Het belang van software architectuur

Werken vanuit architectuur zorgt ervoor dat zaken in samenhang ontworpen worden, zowel horizontaal, door bijvoorbeeld alle bedrijfsprocessen integraal te beschouwen of alle applicaties en de wijze waarop ze met elkaar geïntegreerd zijn, als verticaal, door dienstverlening aan klanten, processen, informatie, applicaties en infrastructuur in samenhang met elkaar te beschrijven.

Een software architect inhuren

De architectuur van je software is te vergelijken met de fundering van een huis. Om deze reden is het voor je software letterlijk van levensbelang dat de architectuur met zorg wordt gerealiseerd. Het is verstandig om al in een erg vroeg stadium veel aandacht aan te schenken. Echter zien wij in de praktijk vaak dat hier simpelweg geen tijd voor is of de kennis niet in huis is. Daarom kan het van grote meerwaarde zijn dat een ervaren software architect (tijdelijk) meekijkt naar (een deel van) jouw architectuur. 

Op deze manier waarborg je een goede architectuur en maak je gebruik van de kennis en expertise van een software architect die bekend is met de nieuwste standaarden binnen de markt. Hierdoor maak je niet alleen een kwalitatieve architectuur maar maak je ook direct gebruik van best practices die de architect al eerder heeft toegepast. Waarom zou je immers het wiel opnieuw uitvinden? 

Een software architect van Carthago

Carthago heeft als groot voordeel actief te zijn in vrijwel elke branche. Hierdoor krijgt vrijwel elke medewerker van Carthago mee wat er in de verschillende branches speelt. Hierdoor profiteert onze klant doordat de kennis uit een andere branche ook van grote meerwaarde kan zijn voor de branche van onze klant. 

 

Een software architect is iets voor jou als...
  • Je (tijdelijk) meer expertise in huis wilt halen omtrent Software Architectuur
  • Je op zoek bent naar een ervaren software architect die intern gedetacheerd komt helpen bij jouw uitdaging
  • Wanneer je op zoek bent naar een software architect die projectmatig jouw team komt versterken. 

Onze werkwijze

Voor de inhoudelijke uitwerking van de architectuur is het belangrijk om de functionele en niet functionele eisen en wensen (de requirements) te bepalen en de inrichtingsprincipes voor dienstverlening, processen, informatie, applicaties en infrastructuur.

Op basis daarvan kan de gewenste situatie in kaart gebracht worden met in eerste instantie vaak meerdere oplossingsrichtingen, die samen met opdrachtgever, gebruikersorganisatie en IT organisatie getoetst worden op bruikbaarheid, toekomstgerichtheid, maakbaarheid en haalbaarheid.

Na keuze van een bepaalde oplossingsrichting, is het mogelijk om de solution architecturen verder in detail uit te werken, inclusief de transitie en migratie vanuit de bestaande situatie.

Deze werkwijze is ook de basis voor het opstarten van projecten of het samenstellen van een projectenportfolio.

Wil je met ons de uitdaging aangaan?

We helpen je graag verder

Zien wat de software architecten van Carthago voor jou kunnen betekenen?