Internet of things

Wat is Internet of things?

Internet of Things (IoT) is een netwerk van fysieke objecten, zoals apparaten, voertuigen en huishoudelijke apparaten, die zijn verbonden met het internet en in staat zijn om gegevens uit te wisselen. Deze objecten zijn uitgerust met sensoren en software die hen in staat stellen om gegevens te verzamelen en te communiceren met andere objecten en systemen.

Door deze connectiviteit kunnen ze informatie verzamelen en analyseren, waardoor bedrijven en organisaties beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, processen kunnen optimaliseren en klantinteracties kunnen verbeteren. 

Door IoT kunnen bedrijven en organisaties de efficiëntie en productiviteit verhogen, kosten besparen en een betere klantervaring bieden. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de uitdagingen van IoT, zoals beveiliging, privacy en interoperabiliteit, en ervoor te zorgen dat de implementatie zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Toepassingen van IoT, de impact van het internet of things

Er zijn veel toepassingen van het Internet of Things (IoT) in verschillende sectoren en industrieën. Hier zijn een aantal voorbeelden:

 1. Slimme huizen en gebouwen – huishoudelijke apparaten en systemen zoals thermostaten, verlichting en beveiligingscamera’s die op afstand kunnen worden bediend en gemonitord.
 2. Gezondheidszorg – medische apparatuur en wearables die patiëntgegevens en gezondheidsinformatie verzamelen en delen met zorgverleners. 
 3. Steden en gemeenten – slimme verkeerssystemen, slimme verlichting en slimme afvalsystemen om steden duurzamer en efficiënter te maken.
 4. Landbouw – sensoren die de bodemvochtigheid en -temperatuur meten, drones die de gewassen inspecteren en gegevens delen om landbouwprocessen te optimaliseren.
 5. Productie – machines die via IoT met elkaar communiceren om de productieprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren.
 6. Vervoer – slimme verkeerssystemen, voertuigen met IoT-sensoren die informatie delen over rijgedrag en verkeersomstandigheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Table of Contents

Voordelen van internet of things (IoT)

 1. Verbeterde efficiëntie en productiviteit: IoT-wordt gebruikt om processen te automatiseren en gegevens te verzamelen en analyseren om inefficiënties te identificeren en te elimineren. Door het gebruik van sensoren, gegevensanalyse en automatisering kunnen bedrijven hun operationele processen stroomlijnen, waardoor de productiviteit en efficiëntie worden verbeterd.
 2. Betere besluitvorming en analyse: IoT-technologie verzamelt gegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals machines, apparaten en sensoren. Door deze gegevens te analyseren en te interpreteren, komen bedrijven tot waardevolle inzichten die voorheen niet mogelijk waren.
 3. Kostenbesparing

Kostenbesparing dankzij IoT

 1. Efficiënter gebruik van energie: Met IoT verminderen bedrijven en huishoudens hun energieverbruik. Slimme thermostaten kunnen bijvoorbeeld het energieverbruik van HVAC-systemen regelen en automatisch uitschakelen wanneer er niemand in de kamer is. Verlichtingssystemen kunnen worden geautomatiseerd om zichzelf uit te schakelen wanneer niemand in de kamer is. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren op de energierekening.

 2. Preventief onderhoud: IoT-apparaten wordt gebruikt om machines en apparatuur te monitoren en storingen te voorspellen voordat ze optreden.  Hierdoor zal de kans op uitval van apparatuur afnemen en de onderhoudskosten verlaagd worden.

 3. Betere supply chain management: IoT-apparaten worden gebruikt om de supply chain te monitoren en te optimaliseren. Door middel van sensoren kunnen bedrijven de locatie en voorraad van producten in real-time volgen, wat helpt bij het verminderen van vertragingen en het optimaliseren van de voorraadniveaus. Dit met betere operationele efficiëntie en een hogere winstgevendheid tot gevolg.

De techniek achter IoT

Sensoren en actuatoren

Sensoren en actuatoren zijn de ruggengraat van IoT. Sensoren zijn apparaten die fysieke signalen uit de omgeving detecteren en deze omzetten in elektronische signalen. Actuatoren daarentegen zijn apparaten die elektronische signalen ontvangen en deze omzetten in fysieke acties. Deze apparaten werken samen om gegevens te verzamelen en te verwerken, en om acties uit te voeren op basis van die gegevens.

Machine-to-Machine (M2M) communicatie

Machine-to-Machine (M2M) communicatie  verwijst naar de uitwisseling van informatie tussen machines, zonder tussenkomst van menselijke interactie. Hierdoor kunnen apparaten zoals sensoren, camera’s en slimme meters informatie delen met andere machines of computersystemen, wat resulteert in een efficiëntere en nauwkeurigere manier van werken.

 M2M-communicatie is cruciaal voor IoT omdat het zorgt voor realtime gegevensverzameling en -uitwisseling, wat nodig is voor het creëren van slimme en geautomatiseerde systemen.

Cloud computing

Een andere belangrijke technologie achter IoT is cloud computing. Het stelt bedrijven in staat om enorme hoeveelheden gegevens op te slaan en te verwerken, die afkomstig zijn van de miljarden apparaten die verbonden zijn met het IoT. Met cloud computing kunnen bedrijven de kosten van infrastructuur verminderen en flexibiliteit en schaalbaarheid verhogen. Het maakt ook het mogelijk om gegevens in realtime te verwerken, wat belangrijk is voor toepassingen zoals slimme steden en autonome voertuigen.

Big Data en Analytics

Big Data en Analytics zijn ook essentieel voor IoT. Door het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens, kunnen bedrijven trends en patronen identificeren die leiden tot nieuwe inzichten en kansen voor verbeterde prestaties en nieuwe diensten. Het gebruik van Big Data en Analytics kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van de efficiëntie van productieprocessen, het optimaliseren van de supply chain en het verbeteren van de klantervaring.

Kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning

Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning hebben een enorme invloed op het Internet of Things (IoT) en veranderen de manier waarop we met slimme apparaten omgaan. Deze technologieën maken het mogelijk om IoT-apparaten slimmer te maken door ze te voorzien van intelligente algoritmen die leren van de gegevens die ze verzamelen.

Een van de belangrijkste voordelen van AI en machine learning in IoT is de mogelijkheid om gegevens te analyseren en te gebruiken voor voorspellende analyses. Met behulp van deze technologieën kunnen IoT-apparaten patronen in gegevens herkennen en voorspellingen doen over toekomstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, een slimme thermostaat kan leren wanneer een gebruiker meestal thuis komt en de temperatuur van het huis dienovereenkomstig aanpassen.

Een ander voordeel van AI en machine learning in IoT is de mogelijkheid om apparaten te laten leren van hun omgeving en gedragingen. Bijvoorbeeld, een slimme beveiligingscamera kan leren welke objecten een gevaar zijn (een potentiële inbreker) en welke objecten veilig zijn (de kat van de buren die door de tuin loopt). Op basis hiervan kan de camera beslissen om wel of juist niet een waarschuwingsbericht te verzenden. 

Uitdagingen bij de implementatie van IoT

Bij de implementatie van IoT zijn er diverse uitdagingen die aangepakt moeten worden. 

Beveiliging en privacy

De beveiliging en privacy zijn een uitdaging bij IoT-implementatie. IoT-apparaten verzamelen en verzenden vaak persoonlijke en gevoelige gegevens, waardoor er een risico ontstaat dat deze gegevens worden gestolen of misbruikt. Het is daarom van groot belang dat er maatregelen worden genomen om IoT-apparaten te beveiligen tegen cyberaanvallen en dat de privacy van gebruikers wordt beschermd. 

Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van encryptie, sterke authenticatie en access control, en door het implementeren van veiligheidsprotocollen en het up-to-date houden van de firmware.

Interoperabiliteit

IoT-apparaten zijn vaak afkomstig van verschillende fabrikanten en werken dan ook vaak met verschillende protocollen, waardoor het moeilijk kan zijn om ze naadloos met elkaar te laten samenwerken. Dit kan leiden tot incompatibiliteit, waardoor de functionaliteit van het systeem beperkt wordt. Om dit probleem op te lossen, moeten er uniforme standaarden en protocollen worden vastgesteld, zodat IoT-apparaten probleemloos met elkaar kunnen samenwerken. 

Deze probleemloze samenwerking noemt men: interoperabiliteit.

Schaalbaarheid

IoT-apparaten kunnen in zeer grote aantallen worden ingezet, waardoor het moeilijk kan zijn om ze allemaal te beheren en te monitoren. Dit kan leiden tot verlies van overzicht en problemen met de controle en het onderhoud van de apparaten. Om deze uitdaging aan te pakken, is het belangrijk om een schaalbaar beheersysteem te implementeren dat in staat is om IoT-apparaten op grote schaal te beheren, te monitoren en te onderhouden.

Regelgeving

Omdat IoT-apparaten gevoelige gegevens kunnen verzamelen en verzenden, zijn er verschillende regelgevende instanties die regels en richtlijnen hebben opgesteld om deze gegevens te beschermen. Hierbij kan gedacht worden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Verenigde Staten. 

Om aan deze regelgeving te voldoen, moeten bedrijven die IoT-apparaten implementeren, voldoen aan de voorschriften en richtlijnen die door deze instanties worden gesteld.

De toekomst van Internet of Things

De toekomst van IoT is veelbelovend en er wordt verwacht dat deze technologie een grote impact zal hebben op verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de maak industrie.

Voorspellingen voor de groei van IoT zijn positief. Volgens een rapport van McKinsey zal de wereldwijde markt voor IoT-toepassingen tegen 2025 meer dan 11 biljoen dollar waard zijn. Dit geeft aan dat IoT in de komende jaren een belangrijke rol zal spelen in de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.

Nieuwe toepassingen en mogelijkheden van IoT worden voortdurend ontwikkeld. Zo worden er bijvoorbeeld sensoren gebruikt om de gezondheid van vee in de landbouwsector te monitoren, waardoor boeren hun dieren beter kunnen verzorgen en ziektes kunnen voorkomen. Ook worden er steeds meer slimme gebouwen en steden gebouwd, waarbij verschillende systemen met elkaar worden verbonden om de veiligheid en duurzaamheid te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt aan autonome voertuigen en drones, die met behulp van IoT-technologie zelfstandig kunnen functioneren en communiceren met andere systemen.

De laatste ontwikkelingen in IoT-technologie laten zien dat er nog veel mogelijk is. Zo worden er nieuwe standaarden ontwikkeld om de interoperabiliteit tussen verschillende apparaten te vergroten, zodat deze gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de beveiliging van IoT-systemen, aangezien deze vaak kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

Conclusie

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van fysieke objecten die zijn verbonden met het internet en in staat zijn om gegevens uit te wisselen. Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in verschillende sectoren, waaronder de maak industrie, gezondheidszorg, de productie, de landbouw, de stedenbouw en het vervoer. IoT biedt voordelen zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit, betere besluitvorming en analyse, kostenbesparing en verbeterde klantervaring. 

Toepassingen van IoT omvatten slimme huizen en gebouwen, gezondheidszorg, steden en gemeenten, landbouw, productie en vervoer. 

Er zijn echter ook uitdagingen bij de implementatie van IoT, zoals beveiliging, privacy en interoperabiliteit, en het is belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan bij de implementatie ervan.

software naar een hoger niveau

Software laten ontwikkelen voor een Internet of Things toepassing?

Carthago ICT is een totaalleverancier op het gebied van Softwareontwikkeling, UX, Architectuur en IT Security.

We adviseren je dan ook graag vrijblijvend over de inzet van maatwerk software voor de toepassing van Internet of Things binnen jouw organisatie!

Gerelateerde content:

Kennisbank

Paniek in bierland door een ransomware aanval

De Belgische brouwerijgroep Duvel Moortgat, bekend van haar prestigieuze bieren zoals Duvel, La Chouffe en De Koninck, heeft een tijdelijke stopzetting van de productie aangekondigd. Dit besluit volgt op een cyberaanval die de nachtelijke rust in Breendonk, waar de hoofdbrouwerij gevestigd is, ruw verstoorde.

Lees verder »
Kennisbank

Datalek: vue bioscopen

Wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een datalek kan dit grote gevolgen met zich meedragen. Dit heeft ook de bioscoopketen VUE ervaren in de zomer van 2023.

Lees verder »

Een revolutie teweegbrengen in de maak industrie

Hoe maatwerk software innovatie in de branche stimuleert

Download vrijblijvend ons whitepaper