User stories zijn een cruciaal concept binnen agile softwareontwikkeling en projectmanagement. Ze worden gebruikt om de behoeften, verwachtingen en doelen van gebruikers te definiëren op een manier die de ontwikkeling van software en digitale producten richting geeft. In deze uitleg zal ik bespreken wat user stories zijn en hoe ze het beste kunnen worden opgesteld.

Wat zijn User Stories?

User stories zijn korte, beknopte beschrijvingen van een stuk functionaliteit of een kenmerk van een softwaretoepassing, gezien vanuit het perspectief van de gebruiker. Ze zijn meestal geschreven in de vorm van zinnen zoals “Als [gebruiker], wil ik [een actie], zodat ik [een doel] kan bereiken.” Hier is een voorbeeld van een eenvoudige user story:

“Als een online shopper wil ik mijn winkelwagentje kunnen bekijken voordat ik afreken, zodat ik de items kan controleren en eventueel wijzigingen kan aanbrengen.”

In deze user story wordt beschreven wie de gebruiker is (een online shopper), welke actie ze willen ondernemen (hun winkelwagentje bekijken), en waarom ze dat willen doen (om de items te controleren en aanpassingen te maken).

Het Belang van User Stories in Agile Ontwikkeling

User stories zijn een essentieel instrument in agile softwareontwikkeling om verschillende redenen:

 1. Focus op de gebruiker: User stories benadrukken het belang van het begrijpen van de behoeften van de gebruiker. Door te denken vanuit het perspectief van de gebruiker, wordt de ontwikkeling gericht op het leveren van waarde aan de eindgebruiker.

 2. Prioritering: User stories helpen bij het prioriteren van functies en functionaliteit op basis van de waarde die ze toevoegen aan de gebruiker. Hierdoor kunnen teams zich concentreren op de meest waardevolle taken en functies.

 3. Flexibiliteit: User stories zijn flexibel en kunnen gedurende het ontwikkelproces worden aangepast of verfijnd. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderende eisen en feedback van gebruikers.

Hoe stel je de perfecte user story op?

Het opstellen van perfecte user stories is cruciaal voor een effectieve agile ontwikkeling van software. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het schrijven van goede user stories:

 1. Begin met het doel of de waarde: Een user story moet beginnen met een duidelijk begrip van het doel dat je wilt bereiken of de waarde die je aan de gebruiker wilt leveren. Wat wil je bereiken met deze story en waarom is het belangrijk?

 2. Houd het beknopt: User stories moeten kort en bondig zijn, meestal in de vorm van een enkele zin. Gebruik eenvoudige taal en vermijd jargon. Een typische user story heeft de vorm “Als [rol], wil ik [functionaliteit], zodat [waarde].”

 3. Maak het specifiek: Zorg ervoor dat de user story specifiek genoeg is om begrepen te worden door het ontwikkelingsteam. Vermijd vage bewoordingen zoals “verbeter de gebruikerservaring.” In plaats daarvan, geef concrete details zoals “voeg een filteroptie toe aan de zoekresultaten.”

 4. Focus op de gebruiker: De user story moet gericht zijn op de behoeften en doelen van de gebruiker. Denk aan wie de gebruiker is, wat ze willen bereiken en waarom het voor hen belangrijk is.

 5. Split complexe taken op: Als een user story te groot of complex is, kan deze worden opgesplitst in kleinere, beheersbare taken. Dit helpt bij het behouden van de wendbaarheid en maakt het gemakkelijker om de voortgang te meten.

 6. Voeg acceptatiecriteria toe: Elke user story moet duidelijke acceptatiecriteria bevatten. Deze criteria beschrijven de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de story als voltooid kan worden beschouwd. Acceptatiecriteria helpen bij het definiëren van de ‘done’-staat.

 7. Prioriteer de user stories: Geef elke user story een prioriteit op basis van de waarde die deze toevoegt aan het product of project. Dit helpt het team bij het bepalen van de volgorde waarin ze aan de stories werken.

 8. Betrek het ontwikkelingsteam: Zorg ervoor dat het ontwikkelingsteam betrokken is bij het opstellen van user stories. Dit kan helpen om realistische en haalbare stories te creëren en de betrokkenheid van het team te vergroten.

 9. Refineer en herzie: User stories kunnen veranderen naarmate het begrip van de behoeften evolueert. Het is belangrijk om user stories regelmatig te herzien en te verfijnen om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.

 10. Test en meet: Na de implementatie van een user story, zorg ervoor dat je de resultaten meet en evalueert of de beoogde waarde daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit kan helpen bij het verbeteren van toekomstige user stories.

Het opstellen van goede user stories vergt oefening en iteratie. Door deze tips te volgen en feedback van het team te verzamelen, kun je de kwaliteit van je user stories verbeteren en het succes van je agile project vergroten.

Gerelateerde content:

Kennisbank

Paniek in bierland door een ransomware aanval

De Belgische brouwerijgroep Duvel Moortgat, bekend van haar prestigieuze bieren zoals Duvel, La Chouffe en De Koninck, heeft een tijdelijke stopzetting van de productie aangekondigd. Dit besluit volgt op een cyberaanval die de nachtelijke rust in Breendonk, waar de hoofdbrouwerij gevestigd is, ruw verstoorde.

Lees verder »
Kennisbank

Datalek: vue bioscopen

Wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een datalek kan dit grote gevolgen met zich meedragen. Dit heeft ook de bioscoopketen VUE ervaren in de zomer van 2023.

Lees verder »