Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Betekenis: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn een set richtlijnen ontwikkeld door de World Wide Web Consortium (W3C) om webinhoud toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op vier pijlers: waarneembaar, bruikbaar, begrijpbaar en robuust. Hieronder worden deze pijlers verder uitgelegd:

  1. Waarneembaarheid: Dit verwijst naar de zintuiglijke waarneming van de inhoud op een website. Hierbij gaat het om het bieden van alternatieve tekst voor afbeeldingen en multimedia, het zorgen voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond en het bieden van ondertiteling of gebarentaal voor video’s.

  2. Bruikbaarheid: Dit verwijst naar de mogelijkheid voor gebruikers om te navigeren en interactie te hebben met de inhoud op een website. Hierbij gaat het om het aanbieden van duidelijke navigatie en het vermijden van obstakels bij het invullen van formulieren of het gebruik van functies. Het is belangrijk dat de website zodanig is ontworpen dat de gebruiker de inhoud kan begrijpen en effectief kan gebruiken.

  3. Begrijpbaarheid: Dit verwijst naar het vermogen van gebruikers om de inhoud van de website te begrijpen. Hierbij gaat het om het gebruik van eenvoudige en duidelijke taal, het vermijden van jargon en het bieden van aanvullende uitleg waar nodig.

  4. Robuustheid: Dit verwijst naar de technische achtergrond van de website en de mate waarin deze voldoet aan de normen voor toegankelijkheid. Hierbij gaat het om het zorgen voor correcte code en het vermijden van fouten of incompatibiliteit met verschillende apparaten en software.

Het is belangrijk voor bedrijven om te voldoen aan de WCAG-richtlijnen omdat het niet alleen de toegankelijkheid van de website verbetert voor mensen met beperkingen, maar ook bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers. Bovendien is het in 2025 verplicht voor alle websites en mobiele applicaties van de overheid om te voldoen aan de European Accessibility Act

Bekijk ons webinar over dit thema

Carthago ICT biedt een webinar aan over dit onderwerp, waarin we dieper ingaan op de WCAG-richtlijnen en hoe uw bedrijf hieraan kan voldoen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan ons webinar en meer te leren over dit belangrijke onderwerp.

Gerelateerde content:

Kennisbank

Paniek in bierland door een ransomware aanval

De Belgische brouwerijgroep Duvel Moortgat, bekend van haar prestigieuze bieren zoals Duvel, La Chouffe en De Koninck, heeft een tijdelijke stopzetting van de productie aangekondigd. Dit besluit volgt op een cyberaanval die de nachtelijke rust in Breendonk, waar de hoofdbrouwerij gevestigd is, ruw verstoorde.

Lees verder »
Kennisbank

Datalek: vue bioscopen

Wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een datalek kan dit grote gevolgen met zich meedragen. Dit heeft ook de bioscoopketen VUE ervaren in de zomer van 2023.

Lees verder »