Betekenis: White hat

Met een white Hat bedoelt men een ethical hacker. Deze hacker zet zijn skills in tegenstelling tot een black Hat hacker op een ethische manier in. De hacker opereert binnen de grenzen van de wet en heeft hiermee als doel de IT security van bedrijven te verbeteren. 

De kwetsbaarheden die tijdens de werkzaamheden van een white Hat naar voren komen zal hij dan ook altijd (vanuit het ethische oogpunt) grondig vastleggen in een rapportage. Dit zodat het de bevindingen kunnen worden opgelost. 

Relevante diensten van Carthago rondom dit thema: 

Gerelateerde content:

Kennisbank

Datalek: vue bioscopen

Wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een datalek kan dit grote gevolgen met zich meedragen. Dit heeft ook de bioscoopketen VUE ervaren in de zomer van 2023.

Lees verder »