De 5 voordelen van co-development

Om software te ontwikkelen hanteren wij diverse werkwijze. Naast dat wij gedetacheerd en op projectbasis software voor onze klanten ontwikkelen is co-development ook een van onze werkwijze. 

Co-development brengt een aantal voordelen met zich mee tijdens het ontwikkelproces. Dit zijn de volgende:

  • Optimaal gebruik maken van capaciteit
  • Expertise alleen daar waar nodig 
  • Financiële besparing
  • Flexibiliteit in werkwijze
  • Geen reorganisatie nodig

 

Co-development kan dus worden gezien als een hybride samenwerkingsvorm waarbij klant en leverancier vloeiend samenwerken en optimaal gebruik maken van alle aanwezige expertise en capaciteit. De optimale combinatie van software ontwikkelen in eigen beheer gecombineerd met uitbesteden. Met als uitgangspunt dat de opdrachtgever zoveel mogelijk zelf doet en Carthago aanvullende expertise levert waar nodig. 

 

De voordelen van co-development:

 

1. Optimale capaciteitsbenutting

Alvorens een ontwikkeltraject van start gaat wordt er samen met de opdrachtgever gekeken naar de capaciteit die er al in huis is. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt welke capaciteit er extra nodig is vanuit Carthago. De flexibele inzet van deze capaciteit zorgt ervoor dat de Fullstack Developers van Carthago alleen de zaken oppakken waar de klant zelf geen mensen voor beschikbaar heeft. Hierdoor worden de eigen mensen optimaal ingezet en versterken beide partijen elkaar. 

 

2.Expertise op afroep

Specifieke expertises worden alleen ingezet wanneer ze nodig zijn en niet gedurende het gehele project, zoals bij detachering vaak het geval is. Op deze manier haken er niet tevergeefs specifieke specialisten aan voor 100% van een traject waarbij hun expertise maar voor 20% nodig is. Dit bespaart niet alleen geld maar geeft ook vaak ruimte om andere specialisten te laten aansluiten voor delen van het project.

 

3. Besparing

Doordat de eigen capaciteit optimaal wordt ingezet zijn er geen vaste kosten. De opdrachtgevers kan tijdens de samenwerking continue bepalen hoeveel capaciteit wordt ingezet van Carthago en snel op- en afschalen.

 

4. Switchen

Wanneer een ontwikkeltraject een tijdje onderweg is kan het zo zijn dat er blijkt dat een andere werkwijze (voor een deel) gewenst is. Met co-development is er altijd de mogelijkheid om gedurende de samenwerking eenvoudig te switchen van detachering naar projectmatig werken of vice versa.

 

5. Geen regieorganisatie

Door de intensieve samenwerking worden de taken op dagelijkse basis onderling verdeeld. Hierdoor is een regieorganisatie niet nodig.

software naar een hoger niveau

Co-development inzetten voor jouw software ontwikkeling?

Carthago ICT is een totaalleverancier op het gebied van Softwareontwikkeling, UX, Architectuur en IT Security.

Laten we samen jouw software naar een hoger niveau brengen!

Samenvatting:

Wat zijn de voordelen van ontwikkelen door middel van co-development? Als het om softwareontwikkeling gaat wil je misschien niet alles uit handen geven. Zeker niet als je zelf ook goede ontwikkelaars in huis hebt. Anderzijds mis je soms net de juiste expertise of capaciteit om een project optimaal uit te voeren. Hoe mooi zou het zijn als jouw eigen mensen optimaal worden ingezet en daarbij ook nog hun kennisniveau kunnen verhogen? 

Inhoud van blog