Een brug bouwen tussen beleidsmakers en IT om flexibel te kunnen reageren

De overheid wil flexibel reageren op de markt, maar kan dit niet door de limitering in IT systemen

Om in te kunnen spelen op de steeds veranderende vraag van de markt is het van levensbelang voor een bedrijf om flexibel te zijn. Deze flexibiliteit denkt men vaak op orde te hebben, echter wanneer het eropaan komt blijken er een hoop limiterende factoren aanwezig te zijn. 

Een actueel voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de belastingdienst. Zo lezen we in een bericht van nu.nl dat de overheid wil inspelen op de inflatie door de aanpassing van wetgeving maar dit simpelweg niet kan door een gebrek aan flexibiliteit binnen de systemen van de belastingdienst. 

Deze afstand tussen het beleid en wat er (IT technisch) mogelijk is, is dus grotendeels te verwijten aan een gebrek aan flexibiliteit. Hierdoor ontstaat er een grote afstand tussen de beleidsmakers (die van alles willen) en de IT’er die dit simpelweg niet kan realiseren in zijn of haar huidige situatie. 


De oorzaak van het gebrek aan flexibiliteit

Een schrale troost voor de overheid is dat wij dit in de praktijk veel vaker zien. 

De oorzaak hiervan is ook meer dan logisch: een beleidsmaker is immers druk met het beleid en niet met de IT.  

Maar hoe kom je dan tot een gedegen IT strategie die zowel door beleidsmakers gedragen wordt en voor IT’ers haalbaar is? In onze ogen; door een brug te slaan tussen de beleidsmaker en de IT’er. 

95% van de bedrijven geeft aan dat IT applicaties een cruciale rol spelen bij het realiseren strategische initiatieven vanuit beleidsmakers, zo blijkt uit internationaal onderzoek van Dimension Research. 70% van deze ondervraagde beschouwt het dan ook als een Value driver en niet als een Cost center. Deze innovatie wordt echter zwaar afgeremd door legacy systemen die op hun beurt weer zwaar op het budget drukken. 

Dit met een wildgroei binnen het IT landschap tot gevolg. Hierdoor onderkent ook 70% van de IT-professionals dat er serieuze risico’s ontstaan omtrent compliancy en security. 

We zien dus enerzijds een enorme vraag vanuit de beleidsmakers naar innovatie met daar tegenover een enorme uitdaging voor de IT-professional binnen een vaak sterk verouderd IT landschap. Deze veroudering heeft vaak veel gevolgen voor de gewenste innovatie en remt deze enorm af en zorgt zo vaak voor vicieuze cirkel. 

Doordat het proces steeds in verandering blijft maar IT systemen achterblijven kan men vaak niet voldoen aan de vraag uit de markt. Je wilt immers zorgen voor schaalbaarheid waardoor je snel kan inspelen op de markt, een goed IT fundament is hiervoor essentieel. 

Digitale transformatie voorbeelden

Neem als voorbeeld de bouwsector; waar vroeger een metselaar een heel huis eigenhandig in elkaar metselde is dit proces drastisch verandert. In plaats van stenen worden er hele muren bezorgd op de locatie van de bouw, in plaats van losse dakpannen levert men een compleet dak. Om dit soort veranderingen mogelijk te maken is niet alleen een aanpassing in de bezorging van de goederen nodig, maar ook het achterliggende IT systeem moet dit kunnen faciliteren. 

Een stap voorblijven op de markt

Wanneer zowel beleidsmakers als IT’ers binnen jouw organisatie op één lijn zitten kan men het beleid optimaal afstemmen op wat er mogelijk is. Op deze manier realiseer je flexibiliteit, waardoor je altijd een stap voor hebt op andere die wel willen maar simpelweg niet kunnen. 

Bruggen bouwen tussen IT en beleidsmakers

Dit lossen wij op door dicht op de business van onze klanten te gaan zitten. Door samen met de klant zijn uitdaging echt in kaart te brengen bepalen wij samen wat er nodig is. Op deze manier bouwen wij een brug tussen de beleidsmaker en de IT’er. Deze uitdaging gaan wij o.a. te lijf samen met onze partner CAPE Groep. Samen zorgen wij voor een versnelling in de digitale transitie en helpen wij bedrijven in te spelen op de steeds veranderende vraag en groter wordende IT uitdaging. Wij doen dit door flexibiliteit te realiseren, onder andere door low- en highcode aan elkaar te koppelen. 

Deze flexibiliteit is er natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daarom is het ook belangrijk om te kijken wat er nu al wel kan. Dit realiseer je door als beleidsmaker altijd in gesprek te blijven met IT. Waar we vroeger veelal zagen dat IT dienend was aan het beleid zien we vandaag de dag vooral dat tijdens het maken van het beleid rekening wordt gehouden met wat de IT kan. 

Om deze flexibiliteit te realiseren is het van belang om haarscherp in beeld te brengen welke verwachtingen beleidsmakers hebben bij toekomstige systemen en hierop in te spelen. 

Flexibiliteit realiseren binnen jouw IT landshap? 

Om flexibel te kunnen reageren op de markt moet je bedrijf hier vanaf de grond af aan op afgestemd zijn. Met de onderliggende IT als facilitator van deze flexibiliteit blijf je een stap voor op de markt. 

Een flexibele IT omgeving realiseren om de digitale transitie van jouw bedrijf te versnellen? Dan zijn de gebundelde krachten van Carthago en CAPE een uitstekende fundering.

digitale transformatie versnellen

Samenvatting:

Inhoud van blog