Gevolgen van cyberaanval

Cyberaanvallen zijn een steeds groter wordend probleem. In 2022 zijn er wereldwijd meer dan 10 miljoen cyberaanvallen geregistreerd, met een stijging van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. De gevolgen van een cyberaanval kunnen enorm zijn, zowel voor individuen als voor organisaties.

Financiële schade

Een van de meest directe gevolgen van een cyberaanval is financiële schade. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals:

  • Verlies van data: Als data gestolen of vernietigd wordt, kan dit leiden tot kosten voor het herstellen of vervangen van deze data.
  • Verlies van inkomsten: Als een organisatie door een cyberaanval niet meer kan functioneren, kan dit leiden tot verlies van inkomsten.
  • Schadeclaims: Als een cyberaanval leidt tot schade bij derden, kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

 

Reputatieschade

Een cyberaanval kan ook leiden tot reputatieschade. Als een organisatie slachtoffer wordt van een cyberaanval, kan dit het vertrouwen van klanten en partners aantasten. Dit kan leiden tot een verlies van omzet en marktaandeel.

Privacyschending

Een cyberaanval kan ook leiden tot een privacyschending. Als persoonlijke gegevens gestolen worden, kan dit leiden tot identiteitsfraude of andere vormen van misbruik. Dit kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers, zowel financieel als emotioneel.

Disruptie van processen

Een cyberaanval kan ook leiden tot disruptie van processen. Als een organisatie door een cyberaanval niet meer kan beschikken over haar IT-systemen, kan dit leiden tot vertragingen of zelfs het stilleggen van haar activiteiten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de organisatie, zowel intern als extern.

Disruptie in bedrijfsprocessen door cyberaanval

Wanneer je getroffen wordt door een cyberaanval kan dit enorme gevolgen hebben voor jouw organisatie. Niet alleen het getroffen bedrijf is slachtoffer, ook de bedrijven die afhankelijk zijn van het getroffen bedrijf en de klanten van het bedrijf worden geraakt. 

Het is niet alleen van belang om de bedrijfskritische processen goed te beveiligen, maar ook alle zaken rondom deze processen. In de praktijk zien we namelijk vaak dat hackers binnenkomen bij dergelijke processen via een achterdeur waar de beveiliging niet op orde is. 

Je online veiligheid verbeteren begint met bewustwording. Deze bewustwording realiseren wij aan de hand van onze security scan. Met de scan geven we jou inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan rondom jouw online veiligheid. 

Beveiliging zo sterk als de zwakste schakel

Moraal van het verhaal? We hebben het al vaker gezegd maar hier ook weer enorm relevant: je beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel.  Het in kaart brengen van je eigen beveiliging wordt van steeds groter belang. Maar ook de beveiliging van je partners in jouw supply chain is dus van groot belang en mag niet worden vergeten.

Het waarborgen van deze beveiliging kan onder andere door je organisatie ISO 27001 te laten certificeren. Een goede eerste stap naar deze certificering is het in kaart laten brengen van de huidige veiligheid.

Je wilt kosten wat kost voorkomen dat hackers bij jouw bedrijf binnen kunnen komen. Vaak worden deze preventieve maatregelen met het oog op het voorkomen van een datalek uitgevoerd. 

Maar ook een ransomware aanval is een potentieel gevaar wanneer je online veiligheid niet op orde is. Hiermee kunnen criminelen jouw bedrijf voor meerdere dagen plat leggen. Op lange termijn kan dit dus enorm veel schade veroorzaken!

jezelf wapenen tegen cyberaanvallen

Gevolgen in de praktijk:

Er zijn tal van praktijkvoorbeelden van de gevolgen van een cyberaanval op bedrijven. We hebben over een aantal spraakmakende aanvallen en diens gevolgen de volgende blogs opgesteld waar jij van kan leren:

Kennisbank

Paniek in bierland door een ransomware aanval

De Belgische brouwerijgroep Duvel Moortgat, bekend van haar prestigieuze bieren zoals Duvel, La Chouffe en De Koninck, heeft een tijdelijke stopzetting van de productie aangekondigd. Dit besluit volgt op een cyberaanval die de nachtelijke rust in Breendonk, waar de hoofdbrouwerij gevestigd is, ruw verstoorde.

Verder lezen »
Kennisbank

Datalek: vue bioscopen

Wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van een datalek kan dit grote gevolgen met zich meedragen. Dit heeft ook de bioscoopketen VUE ervaren in de zomer van 2023.

Verder lezen »

Drie keer meer cybercrime in 2022

Bijna drie keer zoveel gevallen van cyber crime in 2022 als voor coronapandemie, dat is waar NU.nl en diverse andere kranten mee kopte 18 januari 2023.

De stelling: criminaliteit vindt steeds vaker online plaats. Niet gek, aangezien we steeds actiever zijn online.  Waar in 2019 de politie nog 4715 gevallen vastlegede van cybercrime is dit uitgegroeid naar 13.949 gevallen in 2022. Alhoewel dit net iets minder dan de 14.171 in 2021 zijn dit alsnog: duizelingwekkende getallen. 

Verandering in werkwijze van hackers

Deze grote stijging is mede veroorzaakt in het feit dat de manier waarop het gebeurt steeds meer divers en geraffineerder aan het worden is. Waar je eerst veel ransomware en spyware aanvallen zag gebruiken de hackers steeds meer vormen van social engineering. Bij deze vorm van hacking speelt de hacker vooral in op de (vaak) zwakste schakel binnen de IT Security; de mens. 

Door de grote toename in cybercrime hebben bedrijven zich namelijk vaak beter gewapend tegen de aanvallen van hackers. Om systemen binnen te komen wordt hierdoor steeds lastiger voor de hacker. Althans; op de ‘’ouderwetse’’ manier wel. Om deze reden hebben de hackers hun aanvallen verandert en spelen ze steeds meer in op de mens. Om dit te voorkomen is bewustwording van dit gevaar onder jouw medewerkers de belangrijkste stap. 

security scan rapport

Kunnen hackers bij jouw organisatie binnenkomen?

Hoe is het gesteld met de online veiligheid van jouw organisatie? Dat brengen we graag voor je in kaart middels onze security scan.