A+O Fonds Gemeenten

Agressie analyse en hierop anticiperen

Over A+O Fonds Gemeenten

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds, kortweg A+O, is in het verleden door de sociale partners binnen de overheid opgericht, om de organisaties en personen in de sector optimaal te laten functioneren. Elke overheidslaag kent zijn eigen A+O organisatie. Zo is er een A+O voor Gemeenten, Provincies en Rijk. Het zijn allemaal kleine slagvaardige organisaties die met overheidsgeld worden gesubsidieerd. Zo bestaat A+O Rijk bijvoorbeeld slechts uit vier werknemers.

"Optimale functionaliteit organisaties"

De vraag

Helaas is het geweld tegen ambtenaren de laatste jaren toegenomen. Zowel achter de balie als op straat. Elke A+O organisatie registreerde dat voorheen op zijn eigen manier, met een Excel sheet of op papier. Om de aard en omvang van de agressie te kunnen analyseren en hierop te anticiperen, was een uniforme registratie noodzakelijk. Daarom werd ca. vijf jaar geleden besloten om een gezamenlijk incidenten registratiesysteem te gaan ontwikkelen. Ja, u leest het goed: drie overheden, drie opdrachtgevers – en één systeem.

Een samenwerkingstraject waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen. De grootste uitdaging bij een registratiesysteem is altijd: eenvoud. Het systeem moet namelijk wel gebruikt worden. Geen toeters en bellen maar alleen datgene wat men echt nodig heeft.

"Incidenten registratiesysteem"

Het resultaat

Globaal komt de registratie neer op: wat is er gebeurd, waar is het gebeurd en wie moet het afhandelen. Om snel iets tastbaars te hebben werd door Carthago ICT binnen vijf weken een prototype gebouwd waarmee het incident op zich kon worden geregistreerd. Zo kon worden afgewogen of de behoeftes met een dergelijk systeem zouden worden ingevuld. Op basis hiervan kon daarna een voor iedereen bruikbaar systeem worden ontwikkeld, mét afhandeling, rapportage en een koppeling met bestaande systemen, zodat bestaande data kon worden geïmporteerd.

"Binnen vijf weken"