de Design Scan van Carthago ICT:

Doorontwikkelen of (op)nieuw bouwen?

Is doorontwikkeling van de software van jouw organisatie de beste optie? Of kan je wellicht beter nieuw aanschaffen of nieuw op maat laten bouwen? Bepaal het met onze design scan in 7 stappen.

doorontwikkeling

Waarom een design scan?

We komen regelmatig tegen dat bestaande software niet meer voldoet. Nieuwe wensen stapelen zich op en het onderhoud van de bestaande software wordt steeds lastiger. En hoe zit het met de veiligheid? De grote vraag is dan of de bestaande software aangepast moet worden of dat het verstandiger om een nieuwe standaardoplossing te kopen of een nieuwe te ontwikkelen.

Design scan door Carthago in 7 stappen

Onze experts zullen bij een design scan alle stappen zorgvuldig doorlopen om tot een goed, helder en compleet advies te komen. Indien gewenst kunnen wij het advies ook uitvoeren en het tot een goed einde brengen.

Het aanpakken van de software heeft meestal een flinke impact op de processen, het is vaak erop of eronder. Hoe bepalen organisaties de ideale aanpak, maken ze een afgewogen keuze en worden de juiste investering gedaan? Antwoorden op deze vragen worden verkregen door het uitvoeren van een design scan. Met een design scan wordt in zeven stappen en in korte tijd de wensen bepaald, inzicht gegeven in de keuzemogelijkheden en bepaald wat de slimste en aan te bevelen route is.

Stap 1: Brainstorm (wensen & kansen)

Softwarevernieuwing is het moment om in kaart te brengen welke kansen er liggen om werktijd te besparen, gebruiksgemak te verhogen of zelfs extra omzet te realiseren. Naast de ideeën die onze klanten zelf hebben over de oplossing, zien we in veel gevallen dat we tot nieuwe besparingen, gebruiksgemak of omzetverhogingen komen. We brengen in kaart hoe we geld en tijd kunnen besparen of extra gemak of gebruikersplezier creëren. 

Stap 2: analyse van bestaande systeem

In deze stap zoomen we in op de software die momenteel bij de klant draait. Hierbij zijn verschillende facetten belangrijk om te bepalen of het systeem geschikt is om op door te ontwikkelen. We kijken hierbij vooral naar:

  • De architectuur: Hoe geschikt is de huidige software om de doelen te bereiken en kunnen we hier goed de toekomst mee in?
  • Security: Is het huidige systeem eenvoudig te beveiligen en veilig te houden?
  • Onderhoudbaar en aanpasbaar: Welke inspanningen verwachten we op het gebied van onderhoud en toekomstige uitbreidingen?
  • Kosten: Wat zijn de kosten om door te ontwikkelen op het huidige systeem?
Stap 3: Is er standaard software die (een deel van) de wensen kan vervullen?

Waar mogelijk adviseren wij bestaande softwaresystemen, eventueel aangevuld met maatwerk. Dit kan goedkoper zijn dan een volledig nieuwe software en daarbij zijn bestaande software-oplossingen meestal goed doorontwikkeld. Carthago adviseert altijd op transparante wijze de oplossing met de meeste voordelen.

Stap 4: Wat kost nieuwbouw?

Mocht het bij de analyse uit stap drie blijken dat het geen goede optie is om het bestaande systeem verder door te ontwikkelen, dan brengen we in kaart wat het kost om het gewenste systeem nieuw te realiseren. Tijdens een scrum-overleg met onze ontwikkelaars bepalen we de kosten per onderdeel. Dit doen we door planning-poker te spelen. Dat is een methode waarbij meerdere ontwikkelaars een inschatting doen van het aantal uren. Mochten hier onderling grote verschillen inzitten, gaan we met elkaar in gesprek om te bepalen waar dit in zit en komen we tot een gezamenlijk standpunt. In de praktijk blijkt dit zeer effectief te werken en kunnen we nauwkeurig bepalen hoeveel tijd er nodig is. Dit resulteert uiteindelijk in een menukaart met kosten per onderdeel.

Stap 5: Uitwerken naar: Schetsen, User stories en MVP

Zien is geloven. Dat geldt ook voor software! In deze stap visualiseren we de beoogde schermen om gebruikers en beslissers te laten zien hoe het zou kunnen gaan werken. Doordat men virtueel door de diverse schermen heen kan klikken krijgt het team gevoel bij de nieuwe situatie. Dit is tevens een goed moment om de functionaliteit verder aan te scherpen. De gebruikers vullen aan of geven verbeterpunten aan die we kunnen doorvoeren in de schetsen en user stories.

Deze zetten we om in een MVP. Minimal Viable Product. Hiermee wordt aangegeven welke functionaliteit minimaal vereist is voor een eerste versie van de software. Uiteraard kan de klant ervoor kiezen om meer functionaliteit toe te voegen. Het is een goede manier om te kijken hoe er binnen het budget een optimaal werkbaar systeem opgeleverd kan worden.

Stap 6: De effectmeting

Het is belangrijk om samen met onze opdrachtgever een businesscase te maken. Software aanpassen, nieuw kopen of nieuwbouw kost tijd en geld. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat het oplevert of bespaart. Hoeveel uur werk scheelt het nieuwe systeem? Verwachten we hogere verkopen of meer klanten te kunnen bedienen? Door e.e.a. in cijfers uit de drukken kan de terugverdientijd bepaald worden.

Stap 7: De beste keuze

Nu we alle wensen en mogelijkheden hebben bepaald kunnen we een goed onderbouwd advies uitbrengen over de beste route. We merken dat klanten het erg waarderen om op deze manier geholpen te worden. Tegen relatief lage kosten hebben we samen met gebruikers het beoogde systeem gevisualiseerd, bepaald wat de beste realisatiewijze is en een begroting gemaakt op onderdelen. Als de kansen en problemen zichtbaar zijn gemaakt wordt de afweging inzichtelijk en is het voor de beslissers minder complex om keuzes te maken.

Waarom kiezen voor Carthago?

Ben je op zoek naar een ICT bedrijf die jou kan helpen bij de keuze rondom jouw software? Carthago ICT is sinds 1999 actief als softwareontwikkelaar. We zijn een landelijk opererend bedrijf met vestigingen in Hengelo en Veenendaal.

Een van onze specialiteiten is het ontwikkelen van maatwerksoftware. In samenwerking met jou wordt datgene ontwikkeld dat uw business versterkt. Wij mogen met enige trots zeggen dat bedrijven onze aanpak enorm waarderen, dit blijkt uit het feit dat veel klanten al jaren lang vertrouwen op onze expertise voor hun software of voor bijvoorbeeld hun IT Security. 

Onze aanpak kenmerkt zich door het feit dat wij ons opstellen als partner.  Doordat wij in vrijwel alle sectoren actief zijn hebben wij een brede expertise en voelen wij ons thuis in het bedrijfskritische proces van vrijwel elk bedrijf. Dit is namelijk in onze ogen de plek waar wij echt het verschil kunnen maken en de meerwaarde kunnen leveren voor zowel jouw bedrijf als jouw doelgroep! In de praktijk zien wij namelijk dat vooral de doelgroep enorm veel baat heeft bij toepassen van maatwerk software. Waar de gangbare systemen vaak tekort schieten speelt een maatwerk software systeem precies in op de wensen en behoeften van jouw klant. 

Over ons Carthago ICT
Actief meedenken, een USP van Carthago ICT

Meedenken

Door actief mee te denken komen we samen tot de beste oplossingen.

Altijd dichtbij in de regio, een USP van Carthago ICT

Dichtbij

Kies je voor Carthago, dan kies je voor een partner die altijd dichtbij in de regio is.

Kennisborging

Dit vinden wij erg belangrijk. Zo kan je bedrijf te allen tijden door blijven gaan.

Partner

Om je bedrijf echt verder te helpen stellen wij ons op als partner voor de lange termijn.

In alle sectoren

Wij zijn in vrijwel elke sector actief. Met deze kennis blijf je voorop in jouw sector!

Leverancier van totaalpakket, een USP van Carthago ICT

Totaalpakket

Wij leveren niet alleen de software maar kijken ook mee naar de veiligheid, UX & architectuur.

Design scan de oplossing voor jouw software?

Laten we het samen bekijken!